top of page

Thermografie

 

Thermografie is het zichtbaar maken van warmtestraling met een warmtebeeldcamera. Daarbij wordt onzichtbare infraroodstraling in de camera vertaald naar een zichtbaar kleurenbeeld. Een thermografische foto geeft dus de themperatuur weer van het oppervlak waar naar gekeken wordt. De camera wordt daarbij zo ingesteld dat een duidelijk mogelijk beeld ontstaat. Het interpreteren van een warmtebeeld vraagt deskundigheid en ervaring. Omdat materialen niet alleen verschillend warmte uitstralen, maar ook warmte of koude van de omgeving in verschillende mate reflecteren. De temperatuur die je ziet is dus een combinatie van de temperatuur van het object en van de gereflecteerde omgeving. Daardoor kan het zijn dat objecten die even warm lijken, toch een verschillende temperatuur hebben.

Level 2 thermograaf

Controle (na)isolatie

 

Een gebouw is na-geïsoleerd, maar er zijn twijfels of dit overal goed is aangebracht. Zonder destructief onderzoek is dit niet aan te tonen, tenzij u thermografie toepast. Een warmtebeeldcamera laat feilloos zien waar de gebreken zitten

Thermische bruggen en schimmelvorming

Thermische bruggen ook wel koudebruggen of warmtebruggen genoemd zijn plekken in de bouwkundige schil waar relatief veel warmte door verloren gaat. Waardoor de constructie plaatselijk (sterk) afkoelt. Behalve dat we het energieverlies willen beperken, schuilt hier nog een belangrijk gevaar in namelijk condens- of schimmelvorming. Condens treedt op als de lucht zover afkoelt dat de relatieve luchtvochtigheid boven de 100% komt. Schimmel ontstaat echter al bij een relatieve luchtvochtigheid van 80%! Om die reden moet voorkomen worden dat de bouwkundige schil ergens teveel afkoelt. Thermische bruggen zijn met een warmtebeeldcamera zichtbaar te maken.

 

Warmtelekken

 

Een gebouw is na-geïsoleerd, maar er zijn twijfels of dit overal goed is aangebracht. Zonder destructief onderzoek is dit niet aan te tonen, tenzij u thermografie toepast. Een warmtebeeldcamera laat feilloos zien waar de gebreken zitten.

Opsporen van leidingen

 

Met thermografie kunnen leidingen opgespoord worden. Handig als bijvoorbeeld in een vloer geboord moet worden waar leidingen in lopen, zoals vloerverwarming of betonkernactivering

Vloerverwarming

 

Voor problemen met vloerverwarming is thermografie het ideale instrument. Of het nu gaat om lekkage, (plaatselijk) slechte doorstroming, of groepen die niet meelopen. Met thermografie is dit eenvoudig in beeld te krijgen.Ook als u wilt weten waar vloerverwarmings-leidingen of leidingen van de beton-kernactivering in de vloer liggen, is thermografie de techniek om u te helpen.

Comfortklachten

 

De oorzaak van comfortklachten is met behulp van thermografie, vaak in combinatie met de blowerdoor en rook, goed in beeld te krijgen. Comfortklachten worden vaak veroorzaakt door gebreken in de isolatie, dan wel tochtklachten. Gebreken in de isolatie zijn met thermografie goed in beeld te krijgen. Tocht is zichtbaar te maken door de woning in onderdruk te brengen met de blowerdoor en vervolgens de binnenstromende, koude lucht zichtbaar te maken met thermografie en/of rook. Tocht is soms ook meetbaar als windsnelheid, die getoetst kan worden aan de normen. De (goede) werking van een ventilatiesysteem is met rook te controleren.

 

bottom of page