top of page

Blowerdoortest

 

Het beperken van luchtlekkages in een gebouw(schil) is essentieel om een goed gebouw te maken en problemen te voorkomen, zoals comfortklachten, energieverlies, lekkage, schimmelvorming en rotten van de constructie. Met de blowerdoor in combinatie met thermografie en rook kunnen we luchtlekken zichtbaar maken. Vaak blijkt een matig luchtdicht gebouw ook andere bouwkundige gebreken te vertonen, die bij een test aan het licht komen. Voor u als eigenaar is een blowerdoortest dus belangrijk. Als bouwer kunt u met de blowerdoortest uw opdrachtgever laten zien dat u kwaliteit levert en het bouwproces beheerst. Als gebruiker worden uw comfortklachten zichtbaar en meetbaar gemaakt.

 

 

Hoe werkt het

 

Met een blowerdoor kan een gebouw in onder- of overdruk gezet worden. De hoeveelheid lucht die het gebouw in of uit geblazen wordt gemeten in relatie tot het drukverschil over de gebouwschil. Om een objectieve waarde voor de luchtdichtheid te bepalen wordt de meting volgens een protocol uitgevoerd waarbij de druk stapsgewijs wordt verhoogd. Uit deze meting wordt de luchtdichtheid van het gebouw bepaald. Of uitgedrukt in de qv10 (in l/sec/m2 bij 10 Pa drukverschil en gerelateerd aan het gebruiksoppervlak). Of de n50 (de luchtuitwisseling per uur bij 50 Pa drukverschil, gerelateerd aan de gebouwinhoud). Een van deze twee is vaak gesteld als eis bij oplevering. Dat kan zowel in de Bouwvergunning/EPG-berekening als in het contract/bestek zijn. Zijn hierin geen eisen gesteld, dan gelden de eisen die het Bouwbesluit minimaal stelt aan de luchtdichtheid van een gebouw en de begane grondvloer. De laatste is een, vaak vergeten, zware eis.

 

 

 

 

 

 

Toepassingen

 

Behalve om de luchtdichtheid te bepalen, kan de blowerdoor ook ingezet worden om de luchtdichtheid van een gebouw te verbeteren. Door luchtlekkages op te sporen met thermografie of rook. Dat gaat als volgt; met de blowerdoor wordt het gebouw in onderdruk gezet, van bijvoorbeeld 50 Pa. Bij voldoende temperatuurverschil over de gevel koelt de binnenstromende lucht constructiedelen af. Dit is zichtbaar te maken met de warmtebeeldcamera (thermografie). Een tweede mogelijkheid is om de luchtlekkages met rook zichtbaar te maken. Nog een toepassing van de blowerdoor in combinatie met rook of water is om de oorzaak van een waterlekkage op te sporen.

Passiefhuis

 

Omdat een Passiefhuis, een BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) of een Nul-op-de-meter gebouw zeer weinig tot geen energie gebruikt, is de luchtdichtheid niet alleen van grote invloed op het energieverbruik, maar ook op de comfortbeleving. Zo'n gebouw is zwaar geïsoleerd. Dit betekent dat een kleine naad (luchtlek) in de constructie tot tochtklachten kan leiden of tot schade in de constructie door inwendige condensatie. Daarom wordt aan zo'n gebouw een zware luchtdichtheidseis gesteld qv10 < 0,15 l/sec/m2 of n50 < 0,6/h en is het belangrijk om hierop te testen.

 

Aan de begane grondvloer van een woning worden overigens nog zwaardere eisen gesteld, om te voorkomen dat ongezonde en vochtige lucht vanuit de kruipruimte de woning binnenkomt en tot gezondheidsklachten leidt.

 

 

Bestaande bouw

 

In de bestaande bouw kan de blowerdoor ingezet worden:

  • Om de luchtdichtheid van het gebouw te bepalen. Zoals onder 'nieuwbouw' is aangegeven.

  • Comfortklachten te verhelpen. 

  • Om te bepalen welke energiebesparende maatregelen het meeste rendement opleveren.

  • Om geluidsoverlast te verminderen

  • Voor schade- of lekkageonderzoek

  • Om de oorzaak van schimmelvorming of houtrot te achterhalen.

               

Lees meer

Nieuwbouw

 

De blowerdoor kan in de nieuwbouw ingezet worden om te controleren of het gebouw voldoet aan de gestelde eis voor luchtdichtheid. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te controleren of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Dit kan zodra de woning wind- en waterdicht is. Hoe later de test wordt uitgevoerd, hoe moeilijker eventuele verbeteringen kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent hoge herstelkosten. Of de geëiste luchtdichtheid wordt niet gehaald, wat contractuele consequenties kan hebben.

De bouwwijze in combinatie met de geëiste klasse van luchtdichtheid bepaalt mede de inspanning die nodig is om aan de eis te kunnen voldoen. De bouwwijze bepaalt ook op welk moment getest kan worden.

 

 

bottom of page