top of page

Schade-en lekkageonderzoek

 

Schades aan gebouwen komen helaas veel voor. Daarbij te denken aan lekkages in de schil van het gebouw of ten gevolge van een lekke leiding. Maar soms is inwendige condensatie in een constructie de oorzaak van wat een lekkage lijkt. Als u de oorzaak van een lekkage niet kunt vinden, kunnen wij u waarschijnlijk helpen.

 

Andere schades waarvan wij de oorzaak kunnen achterhalen vindt u hieronder.

Condensatie en schimmel

 

Met een vochtmeter kan bepaald worden of er sprake is van vocht in de constructie of van condensatie aan het oppervlak. Als sprake is van condensatie aan het oppervlak en de ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid zijn bekend, kan met de warmtebeeldcamera gekeken worden waar in een ruimte de oppervlakte-temperatuur zo laag is dat condensatie ontstaat. Vaak is te weinig ventilatie de oorzaak van oppervlaktecondensatie. Maar het kan ook zijn dat de vochtbalans verstoord is of een vochtbron aanwezig is, waardoor de (lucht)vochtigheid hoog is. Schimmel treedt namelijk al op bij een luchtvochtigheid (aan het oppervlak) van 80%. Zichtbare condens is daarvoor dus niet nodig

Schimmel en houtrot

 

De oorzaak van vocht in de constructie vraagt grondig onderzoek om de oorzaak te achterhalen, alvorens over te gaan tot herstel. Er kan sprake zijn van lekkage waarvan de oorzaak is op te sporen met vochtmeters, kleurstof en misschien wel de tuinslang in combinatie met de blowerdoor. In de situatie van bovenstaande foto is gebruik gemaakt van thermografie en de blowerdoor in combinatie met rook om aan te tonen dat de oorzaak van de houtrot (overigens ook een schimmel) lag in een gebrekkige luchtdichtheid van de woning in combinatie met een hoge vochtbelasting uit de kruipruimte.

Leidinglekkage

 

Een lekke leiding die in de vloer ligt is met thermografie en diepe vochtmeting op te sporen. Zeker als het een warme leiding betreft. Zo kunt u de kosten voor herstel aanzienlijk verminderen.

Lekkage gebouwschil

 

Voor het opsporen van lekkages hebben we diverse vochtmeters. Maar lekkages kunnen onder bepaalde voorwaarden ook opgespoort worden met onze andere apparatuur of met kleurstof.

 

Zo lijkt soms sprake te zijn van een daklekkage, maar zit de lekkage in de gevel. Om dit aan te tonen kan naast thermografie de blowerdoor in combinatie met rook en eventueel water ingezet worden

bottom of page