top of page
Energiebesparing

 

De goedkoopste energie is de energie die we niet gebruiken.

 

Dat is een van de redenen waarom energiebesparing loont. Daarnaast betekent energiebesparing ook een comfortabeler huis, doordat het beter geïsoleerd is. Er minder tocht ontstaat en er geen schimmelvorming optreedt.

Met behulp van de onderzoeksmethoden die op deze website worden besproken onder ‘blowerdoor’ en ‘thermografie’, kan de bestaande situatie onderzocht worden. Hierbij worden de energielekken van het gebouw duidelijk zichtbaar. Voor de klant wordt dit heel visueel gemaakt, zodat een goed plan van aanpak gemaakt kan worden. Als niet gekozen wordt voor een totaalrenovatie, kunnen afhankelijk van het beschikbare budget gericht keuzes gemaakt worden welke onderdelen aangepakt worden. Dit voorkomt maatregelen die bij een volgende verbetering opnieuw gedaan moeten worden. Zogenaamd “no-regret”.

Comfort is een belangrijk aspect van het woon- en werkplezier. Ervaren we kou of tocht, dan voelen we ons onbehaaglijk. Als het kan zetten we de temperatuur hoger, wat meer energie kost. In een werksituatie ontstaan klachten en mogelijk concentratieverlies. Met behulp van onze onderzoeksmethoden kunnen deze klachten onderzocht worden en kan een oplossing aangegeven worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat blijkt dat de klachten ongegrond zijn.

Isolatie lekken 

 

 

 

Thermische bruggen en schimmelvorming

Thermische bruggen ook wel koudebruggen of warmtebruggen genoemd zijn plekken in de bouwkundige schil waar relatief veel warmte door verloren gaat. Waardoor de constructie plaatselijk (sterk) afkoelt. Behalve dat we het energieverlies willen beperken, schuilt hier nog een belangrijk gevaar in namelijk condens- of schimmelvorming. Condens treedt op als de lucht zover afkoelt dat de relatieve luchtvochtigheid boven de 100% komt. Schimmel ontstaat echter al bij een relatieve luchtvochtigheid van 80%! Om die reden moet voorkomen worden dat de bouwkundige schil ergens teveel afkoelt. Thermische bruggen zijn met een warmtebeeldcamera zichtbaar te maken.

 

Warmtelekken

 

Een gebouw is na-geïsoleerd, maar er zijn twijfels of dit overal goed is aangebracht. Zonder destructief onderzoek is dit niet aan te tonen, tenzij u thermografie toepast. Een warmtebeeld-camera laat feilloos zien waar de gebreken zitten.

bottom of page